Straatpolitiek

27 maart 2018, van 19:30 tot 20:30 | Bibliotheek Panningen

Kosten: Gratis

Lezing door Femke Kaulingfreks

Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren en geradicaliseerde jonge moslims: jongeren uiten hun onvrede overal, behalve in de politiek. Filosofe en antropologe Femke Kaulingfreks laat zien dat jongeren wel degelijk politiek bezig zijn, buiten het stemhokje om.

Femke Kaulingfreks (1981) is politiek filosofe en antropologe. Voor haar proefschrift over ontregelende politiek deed zij uitgebreid veldonderzoek in sociaal achtergestelde wijken in Nederland en Frankrijk. Ze schreef artikelen voor onder meer De Correspondent en de Volkskrant en werkt vanaf maart 2018 als lector “Jeugd en Samenleving” aan Hogeschool Inholland.

In deze lezing geeft Femke Kaulingfreks een introductie in het fenomeen “Straatpolitiek”. Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Daarom zoeken zij hun toevlucht tot andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Filosofe en antropologe Kaulingfreks laat zien dat veel van hun handelingen wel degelijk politiek geduid kunnen worden, ook al beschouwen buitenstaanders ze vaak niet als politiek betekenisvol. Deze nieuwe vormen van maatschappelijk engagement ontstaan veelal op straat of op internet. Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren in buitenwijken en geradicaliseerde jonge moslims, allemaal bedrijven zij een vorm van ‘straatpolitiek’: door zich af te zetten tegen de politieke orde eisen zij een stem op in het maatschappelijk debat. Straatpolitiek laat het politieke engagement van jongeren zien, buiten het stemhokje en de politieke partijen om.

In haar onderzoek naar nieuwe vormen van politiek heeft Kaulingfreks veel aandacht voor jongeren van kleur en jongeren met een migrantenachtergrond, omdat zij zich het meest afkeren van de traditionele politieke praktijk, waarin ze zich niet herkennen. Tegelijkertijd vormt juist deze groep een hedendaagse voorhoede als het gaat om alternatieve vormen van maatschappelijke betrokkenheid. Aan de hand van het werk van grote hedendaagse filosofen als Michel Foucault, Jacques Rancière en Jean-Luc Nancy laat Kaulingfreks zien dat hun controversiële en verstorende praktijken, die in eerste instantie apolitiek lijken, wel degelijk politiek betekenisvol kunnen zijn.

Foto: Khalid Amakran