Poolse boeken

De Bibliotheek Maas en Peel heeft een ruime collectie Poolse boeken. Deze boeken kunnen geleend worden door Poolse migranten die graag in hun eigen taal lezen, maar ook bibliotheken kunnen gebruik maken van deze collectie.

Voor meer informatie over deze collectie en de uitleenvoorwaarden neemt u contact op met
de Bibliotheek Maasbree: maasbree@debibliotheekmaasenpeel.nl tel. 077-4651786