BruTAAL met taal

Met taal kun je alles zeggen. Op welke manier dan ook. Dit jaar kiest de Bibliotheek Maas en Peel voor het thema “BruTAAL met taal”. Taalontwikkeling is namelijk belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving! Het is een basisbehoefte voor iedereen, waarbij de Bibliotheek graag helpt deze te ontwikkelen.

Thema 2023: BruTAAL met taal

 

Samen met partners en midden in de gemeenschap

Activiteiten die we dit jaar organiseren verbinden we met dit thema. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners en inwoners uit de gemeente Beesel en Peel en Maas. Alles wat we organiseren willen we namelijk laten aansluiten bij wat er leeft in de gemeenschap! Met de Bibliotheek als
initiator, partner, verbinder of facilitator.

Iedereen verdient de kans om mee te doen en zich te ontwikkelen

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Wij geloven dat iedereen de kans verdient zich te blijven ontwikkelen. Wie je ook bent en wat je ook doet. De Bibliotheek is een plek die open is voor iedereen: om te leren, te vragen, te ontmoeten, te lezen en te doen. Pak je die kans? Dan toon je lef en
ben je (in positieve zin) best ‘brutaal’. Zo bedoelen we het thema dan ook; BruTAAL om het lef te hebben om iets te doen, om een verschil te maken, om
een drempel over te stappen, om te durven leren.

Taal als basisbehoefte

Taalontwikkeling (in de breedste zin van het woord) is op elk niveau gewenst om mee te doen in de samenleving. Het is een basisbehoefte. Taal is er in allerlei vormen. Om te lezen, schrijven, spreken, luisteren, maar ook: digitaal en mentaal. En denk ook aan de andere talen die in onze regio gesproken worden, inclusief ons dialect!

Doe je met ons mee?

Heb jij ideeën om ‘BruTAAL met taal’ dit jaar op de kaart te zetten? Met een activiteit of initiatief, fysiek of online, met een grote of een kleine groep, in welke vorm of over welke taal dan ook? Neem dan contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar je idee en werken graag samen.

Denk bijvoorbeeld aan een collegetour XXL voor jongeren, rap-workshops, voorleesuurtje voor ouders dóór kids, taalfestival, graffitti & (straat)taal, dialect, enzovoorts.    

 

Contactpersoon

Lizette Hilkens (Programma Coördinator en projectleider)
Telefoon: 06-18519784
E-mail: l.hilkens@debibliotheekmaasenpeel.nl

 

 

Naar de activiteiten