Steun het Jeugdbibliotheekproject Rojava

Een boek voor iedereen

Tijdens oorlogen zijn bibliotheken een van de belangrijkste doelwitten. U ziet dat bibliotheken vaak als eerste worden gebombardeerd om de jeugd binnen hun omgeving te ontdoen van hun leerplek. In Syrië is het vooral voor de jeugd onmogelijk om niet aan de oorlog te denken waardoor ze vaak getraumatiseerd zijn door de verschrikkelijke gebeurtenissen. Er zijn amper mogelijkheden om de zorgen te vergeten en weer kind te zijn.

Ieder kind verdient het om te leren in een veilige omgeving. Wij zijn van mening dat het onze taak is om bij te dragen aan de ontwikkeling van ieder kind op de wereld. Dit is waarom wij het initiatief hebben genomen om ons in te zetten in het verwezenlijken van een jeugdbibliotheek in Rojava gelegen in het noorden van Syrië. Wij willen de kinderen in het gebied de kans bieden om in te zien dat er wél alternatieven zijn voor een beter bestaan. En dat het hebben van kennis beter is dan het voeren van oorlog.

Een boek voor ieder kind! Hoe kunt u daarbij helpen?

Wij willen zo veel mogelijk kinderen helpen, maar dat kunnen wij niet alleen. Met uw hulp kunnen wij samen ieder kind laten lezen. Het enige wat u hoeft te doen is het geven van een financiële bijdrage zodat wij de benodigde boeken kunnen kopen. Voor iedere € 5,- euro die wordt gedoneerd kan 1 boek worden gefinancierd waar de kinderen jaren uit kunnen lezen en leren. Bent u bereid een ander te helpen? Doneer op rekening NL37Rabo0131035428 ten name van het jeugdbibliotheekproject Rojava en haar sponsoren.

Voor meer informatie zien onze facebookpagina “het jeugdbibliotheekproject Rojava”