Maak het verschil met 15 minuten vrij lezen in de klas

We willen dat alle leerlingen in Limburg voldoende leesvaardig zijn om goed te functioneren op school en in de maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de 15-jarigen dat nu niet is. Samen kunnen we hier iets aan doen. Het is tijd voor het Limburgs Leesoffensief!

Het leesoffensief is er voor leerkrachten, docenten, directies en besturen van primair en voortgezet onderwijs. De campagne “Doe mee met het Limburgs Kwartiertje!” is een provincie brede aanpak. Het is een oproep aan het onderwijs om minimaal een kwartier per dag vrij te lezen in de klas.
Naast de campagne, een informatieve website en ludieke Leesestafette, biedt het Limburgs Kwartiertje scholen ondersteuning met symposia en kennissessies over leesbevordering.

Meer informatie: https://limburgskwartiertje.nl/