Privacyverklaring

De Bibliotheek Maas en Peel verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die bij De Bibliotheek Maas en Peel verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum  
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalings- en boete-informatie
 • bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso) 
 • overzicht leenhistorie (na toestemming)

TOESTEMMING

De Bibliotheek Maas en Peel verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

DOELEN

De doelen waarvoor De Bibliotheek Maas en Peel uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)       
 • het afhandelen van uw betalingen

UW RECHTEN

U hebt het recht uw persoonsgegevens

 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen

U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren via  MIJN MENU op www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens kunt u geven via www.debibliotheekmaasenpeel.nl

BEWAARTERMIJN

De Bibliotheek Maas en Peel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

DELEN PERSOONSGEGEVENS

De Bibliotheek Maas en Peel zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit De Bibliotheek Maas en Peel verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. De Bibliotheek Maas en Peel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CONTACTGEGEVENS

De Bibliotheek Maas en Peel
Pastoor Vranckenlaan 18
5953 CP Reuver
Telefoon 077-4741000

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De Bibliotheek Maas en Peel gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Voor het verzamelen anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Adobe Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

MEER INFORMATIE

Uitgebreide privacyverklaring 

BIBLIOTHEEK ONLINE

Heeft u uw bibliotheeklidmaatschap bij de Online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die u aan ons betaalt.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJDEREN, BEPERKEN, VERPLAATSEN PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een opdracht daartoe sturen naar info@debibliotheekmaasenpeel.nl

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.

De Bibliotheek Maas en Peel zal  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.