De corona-maatregelen zijn aangescherpt. Gelukkig zijn de Bibliotheken gewoon open volgens de normale openingstijden.
Uiteraard gelden de basisregels: Als je klachten hebt blijf je thuis. Je wast regelmatig je handen en niest/hoest in je elleboog. Je houdt 1,5 meter afstand van anderen. Een mondkapje is verplicht.

Organisatie en bestuur

Organisatie

Wij dragen bij aan een slimme en vitale gemeenschap waardoor iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij.

  • Wij stimuleren, inspireren en faciliteren bij het creëren, opdoen en delen van informatie, kennis en ervaringen om een leven lang te leren.
  • Wij werken vanuit een persoonlijke benadering en zijn nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en op de hoogte van initiatieven en ontwikkelingen lokaal en in ons vakgebied.
  • Wij initiëren, verbinden of faciliteren projecten en zorgen voor een duurzame implementatie. Wij zetten de beschikbare middelen doelmatig en effectief in.
  • Wij zijn de lokale partner voor en verbinder van mensen en organisaties m.n. o.g.v. taal, lezen en digitaal, informatie en netwerkgericht werken en kiezen de gewenste rol.
  • Wij stimuleren alle kinderen van 0 tot 18 jaar tot lezen en gebruiken van informatie en faciliteren hun ouders en organisaties om hun rol hierbij te vervullen. 

Iedereen kan er daarbij op vertrouwen dat we altijd werken vanuit teamspirit, ontwikkeling en verbondenheid zowel extern als intern.

Bestuur

De heer P.J. Wulms (Peter) - voorzitter

De heer P.J.W.M. Peeters (Peter) – algemeen
bestuurslid (portefeuille HR)

Mevrouw G.M.N. Fleuren (Gwen) –
algemeen bestuurslid

De heer K. Pansters (Krijn) – algemeen
bestuurslid (portefeuille cultureel ondernemerschap)

De heer W.T.G. Timmermans (Wim) – algemeen bestuurslid (portefeuille financiën)

 

Management

Mevrouw G.C.C. van Dongen (Inge) – directeur

Mevrouw L.J.J. Fleuren (Linda)– manager Bibliotheken

ANBI status

Wij beschikken over een ANBI status. De benodigde gegevens zijn op onze site terug te vinden.

Het formulier inzake de ANBI publicatieplicht vind je hieronder:

Certificering

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT)
toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en
toekomstbestendigheid van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van
programma’s en diensten voor geletterdheid.

 

Bekijk het filmpje