Veel gestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de Educatie-shop.

Mijn school maakt gebruik van de basisdienstverlening, hoe kan ik de twee activiteiten/producten bestellen die de Bibliotheek Maas en Peel beschikbaar stelt?

Bij alle activiteiten en producten staat een prijs in euro’s genoemd. De bedragen die genoemd zijn, zijn kosten per afname van een los project of eenmalige activiteit. Wij stellen twee activiteiten/producten per groep per jaar beschikbaar uit de educatieshop. Dit houden we bij. De kosten voor de gekozen activiteit/producten brengen we pas in rekening als er al twee activiteiten/producten zijn aangevraagd.  

Zijn er kosten verbonden aan een bibliotheekbezoek?

Maakt jouw school gebruik van de basisdienstverlening dat verzorgt de lees- en mediaconsulent jaarlijks kosteloos een bezoek aan de Bibliotheek voor groep 3 (beginnende lezers) en groep 6 (stimuleren leesplezier). Voor de overige groepen kan een bibliotheekbezoek gereserveerd worden. De kosten die daar aan verbonden zijn, staan bij de activiteit in de webshop vermeld.
 

Voegen jullie door het jaar heen activiteiten/producten aan de educatieshop toe?

Het is mogelijk dat wij gedurende het schooljaar nieuw activiteiten/producten aan de educatieshop toevoegen. Dat kan gaan om producten die voor een bepaalde periode te bestellen zijn, zoals de Kinderboekenweek. Het kunnen ook producten zijn die nieuw en blijvend aan de educatieshop toegevoegd worden. Hierover informeren wij jullie via onze nieuwsbrief educatie en lees- en mediaconsulent.
 

Kan ik het hele schooljaar een bestelling plaatsen?

Je kunt het hele schooljaar bestellingen plaatsen. Per activiteit/product hebben we aangegeven voor welke periode of data een product besteld kan worden. Per product staat tevens aangegeven of het product voor een bepaalde periode nog beschikbaar is. LET OP: betreft het een product met vaste periodes dan kan het product tot 14 dagen voor de start van de nieuwe periode besteld worden.
 

Hoe wordt een bestelling via de educatieshop gefactureerd?

Bestellingen via de educatieshop factureren we maandelijks. We sturen één factuur per school waarop de bestellingen gespecificeerd staan. De factuur sturen we naar het door de school opgegeven factuuradres.
 

Wanneer ontvangt de school een factuur voor de basisdienstverlening?

In januari van het lopende schooljaar ontvangt de school een factuur voor de betaling van de basisdienstverlening. Teldatum van het aantal leerlingen voor de berekening van het totaalbedrag is 1 oktober van het lopende schooljaar. Wij vragen het leerlingenaantal bij jullie op.
 

Onze school maakt geen gebruik van de basisdienstverlening, kan ik dan toch activiteiten/producten in de educatieshop bestellen?

Ja dat kan. De activiteiten en producten in de webshop zijn voor al onze scholen beschikbaar. Voor iedere bestelling betaalt de school het in de educatieshop vermelde bedrag ‘zonder samenwerkingsovereenkomst’. Wil je niet per product of activiteit los betalen en heb heeft jouw school interesse in een structurele samenwerking met de Bibliotheek Maas en Peel, neem dan contact op contact op met jouw lees- en mediaconsulent.
 

De gegevens van mijn school zijn gewijzigd, hoe kan ik dat doorgeven?

We houden jullie gegevens graag actueel. Ook over het aantal groepen, leerlingaantallen en namen van leerkrachten worden wij graag geïnformeerd. Neem bij wijzigingen contact op met jouw lees- en mediaconsulent van team Educatie.
 

Ik heb een andere vraag

Heb je nog vragen na het lezen van de veel gestelde vragen of heb je inhoudelijke vragen over een activiteit of product neem dan contact op met jouw lees- en mediaconsulent van team Educatie.
 

Gegevens lees- en mediaconsulenten de Bibliotheek Maas en Peel

Miriam Ambaum m.ambaum@debibliotheekmaasenpeel.nl

Monique Heijligers m.heijligers@debibliotheekmaasenpeel.nl

Angelien Stolk a.stolk@debibliotheekmaasenpeel.nl

Femke den Teuling f.denteuling@debibliotheekmaasenpeel.nl


Direct naar de Shop

Hoe plaats ik een bestelling